030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Oratie Sylvia Van der Burg bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde

Datum: 29 okt '21

Op vrijdag 29 oktober 2021 was het zover! Eerder al kondigde de NSPOH de oratie aan van verzekeringsarts prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde. Vanwege de corona maatregelen heeft onze instituutsopleider meerdere keren haar oratie moeten uitstellen. Op 29 oktober sprak zij dan toch echt haar inaugurele rede uit in de oude Lutherse kerk, de aula van de Universiteit van Amsterdam. Met het uitspreken van de openbare rede, getiteld #VerzekeringsgeneeskundevanWaarde! aanvaardde zij haar ambt officieel. Wij feliciteren onze collega met deze mooie mijlpaal!

Oratie terugkijken

Oratie Sylvia Vermeulen UvA - fotograaf Rogier Bos
Oratie Sylvia Vermeulen UvA – fotograaf Rogier Bos

Deze bijzondere leerstoel aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak. De oratie kon via deze livestream gevolgd worden.

👉 Waardecreatie voor de patiënt en persoonsgerichte zorg staan centraal in de Eed van Hippocrates die elke arts aflegt. Waardecreatie hoort dus ook thuis in de praktijk van de verzekeringsarts.
👉 Waarom is Sociale Verzekeringsgeneeskunde van waarde of waardevol? Er is geen enkelvoudig antwoord. Het draait allemaal om perspectief. Hier zal Sylvia in haar oratie meer over vertellen.

Verbinding

Naast wetenschappelijk onderzoek krijgt deze leerstoel tevens vorm in het postdoctorale onderwijs binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. Onderwijs vormt daarbij een belangrijke implementatiestrategie om kennis beschikbaar te stellen voor de praktijk én om het toepassen van kennis te bevorderen.

Het is geweldig dat de NSPOH zó de verbinding tussen onderwijs en academische wereld verder kan versterken, en het is al even fijn dat Sylvia in haar nieuwe rol kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied van de verzekeringsgeneeskunde.

Academisering en positionering

Deze leerstoel richt zich op het versterken van de beroepsuitoefening binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. In de afgelopen twee decennia heeft het vakgebied een versnelde kennisontwikkeling doorgemaakt. Kennisontwikkeling is en blijft een kernpijler om deze academisering verder vorm te geven. Academisering vereist echter ook de verbinding met de praktijk. Alleen als ontwikkelde kennis, instrumenten en interventies daadwerkelijk beschikbaar komen voor én worden toegepast door de praktijk, leidt dit tot verhoging van de kwaliteit van zorg in het Sociaal verzekeringsgeneeskundig werkveld. Het onderzoek binnen deze leerstoel legt het accent op integratie van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie in de praktijk van de verzekeringsarts. De uitdaging is om sámen met de praktijk kennisdeling en kennistoepassing (meer) tot stand te brengen. Daarnaast draagt de leerstoel bij aan de opbouw van een kennisinfrastructuur voor het vakgebied. Waarbij tevens aandacht is voor de positionering van de Sociale verzekeringsgeneeskunde binnen de arbeidsgerichte zorg. Het ontstaan van netwerkgeneeskunde biedt een mooie uitdaging om een onderzoeksomgeving te helpen creëren waarbij met behoud van de eigen professionele expertise meer aandacht ontstaat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid voor evidence-based zorg voor preventie, verbetering van therapie en begeleiding bij klachten en aandoeningen die tot arbeidsbeperkingen aanleiding geven.