030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Oratie Sylvia Van der Burg bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde uitgesteld

Datum: 2 mrt '21

Vanwege de corona maatregelen heeft Sylvia van der Burg-Vermeulen helaas opnieuw haar oratie moeten uitstellen. Ingehaald door de huidige realiteit zal ook 12 maart 2021 niet haar datum zijn.

Eerder al kondigde de NSPOH de oratie aan van onze instituutsopleider, verzekeringsarts prof. dr. Sylvia van der Burg-Vermeulen, bijzonder hoogleraar Sociale Verzekeringsgeneeskunde. Op vrijdag 29 oktober 2021 om 17.00 uur precies hoopt zij dan toch echt haar inaugurele rede te kunnen uitspreken. Met het uitspreken van de openbare rede, getiteld #VerzekeringsgeneeskundevanWaarde! zal zij haar ambt officieel aanvaarden. Deze bijzondere leerstoel aan de Faculteit der Geneeskunde van de Universiteit van Amsterdam (AMC-UvA) wordt mogelijk gemaakt door Instituut Gak.

Alle belangstellenden zijn van harte welkom om deze rede bij te wonen in de aula van de Universiteit van Amsterdam, Oude Lutherse kerk, Singel 411, 1012XM Amsterdam.

Wij kijken uit naar deze mooie mijlpaal!

Verbinding

Naast wetenschappelijk onderzoek krijgt deze leerstoel tevens vorm in het postdoctorale onderwijs binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. Onderwijs vormt daarbij een belangrijke implementatiestrategie om kennis beschikbaar te stellen voor de praktijk én om het toepassen van kennis te bevorderen.

Het is geweldig dat de NSPOH zó de verbinding tussen onderwijs en academische wereld verder kan versterken, en het is al even fijn dat Sylvia in haar nieuwe rol kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het vakgebied van de verzekeringsgeneeskunde.

Academisering en positionering

Deze leerstoel richt zich op het versterken van de beroepsuitoefening binnen de Sociale verzekeringsgeneeskunde. In de afgelopen twee decennia heeft het vakgebied een versnelde kennisontwikkeling doorgemaakt. Kennisontwikkeling is en blijft een kernpijler om deze academisering verder vorm te geven. Academisering vereist echter ook de verbinding met de praktijk. Alleen als ontwikkelde kennis, instrumenten en interventies daadwerkelijk beschikbaar komen voor én worden toegepast door de praktijk, leidt dit tot verhoging van de kwaliteit van zorg in het Sociaal verzekeringsgeneeskundig werkveld. Het onderzoek binnen deze leerstoel legt het accent op integratie van de best beschikbare wetenschappelijke evidentie in de praktijk van de verzekeringsarts. De uitdaging is om sámen met de praktijk kennisdeling en kennistoepassing (meer) tot stand te brengen. Daarnaast draagt de leerstoel bij aan de opbouw van een kennisinfrastructuur voor het vakgebied. Waarbij tevens aandacht is voor de positionering van de Sociale verzekeringsgeneeskunde binnen de arbeidsgerichte zorg. Het ontstaan van netwerkgeneeskunde biedt een mooie uitdaging om een onderzoeksomgeving te helpen creëren waarbij met behoud van de eigen professionele expertise meer aandacht ontstaat voor gezamenlijke verantwoordelijkheid voor evidence-based zorg voor preventie, verbetering van therapie en begeleiding bij klachten en aandoeningen die tot arbeidsbeperkingen aanleiding geven.