030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

De Laat en Groenendijk winnaars bij KAMG congres 2017

Datum: 24 nov '17

Sanne de Laat KAMG Stimuleringsprijs 2017Op vrijdag 24 november 2017 heeft Sanne de Laat, deelnemer aan de medische vervolgopleiding Maatschappij & Gezondheid van de NSPOH de Stimuleringsprijs M&G gewonnen. Zij ontving deze prijs tijdens het KAMG congres in Nieuwegein voor haar onderzoek Prematuur geboren en lage sociaal-economische status, meer psychosociale problemen op 5- en 6-jarige leeftijd? waarin ze een mooie relatie legt tussen onderzoek en beroepspraktijk. Sanne de Laat is arts M&G, profiel JGZ bij GGD Hart voor Brabant.

Marie-Louise Essink-Bot prijs 2017

Felicitaties ook voor de winnaar van de 2e Marie-Louise Essink-Bot prijs: Fleur Groenendijk, aios 2e fase opleiding arts M&G. Zij ontving de prijs met haar poster “Vaccinatiebereidheid bij Nederlandse 60-plussers”. De jury meldde “dat zij erin is geslaagd op een originele en pakkende manier in een poster verslag te doen van haar onderzoek. De poster is mooi vormgegeven met helder taalgebruik. Het onderzoek belicht een relevant onderwerp voor de arts M&G.” De jury is benieuwd of succesfactoren te extrapoleren zijn naar andere doelgroepen dan 60-plussers zoals jeugd of professionals in de zorg. Fleur Groenendijk werkt bij GGD Zeeland.

De jury van de Marie-Louise Essink-Bot prijs bestond uit Jaap Koot, Janine Benjamins en Margreet Harskamp. Marie-Louise Essink-Bot was arts M&G  en hoogleraar sociale geneeskunde bij het AMC. Helaas is zij vorig jaar door een noodlottig ongeval veel te vroeg overleden. Met deze prijs wil de vereniging KAMG het onderzoek in de sociale geneeskunde stimuleren en het gedachtegoed van Marie-Louise voort laten leven binnen de vereniging.

Stimuleringsprijs M&G 2017

Elk jaar verheugt de jury zich over goede en gedegen inzendingen, maar dit jaar was zowel het aantal inzendingen als de kwaliteit ervan hoog vergeleken met vorige jaren.

De jury van de Stimuleringsprijs, dit jaar bestaande uit professor Jan Hendrik Richardus, dr. Marc Soethout en dr. Fons Bovens, heeft de inzendingen met plezier gelezen: ‘het was zeker geen strafwerk’. Unaniem is de jury van oordeel dat Sanne de Laat zich bijzonder onderscheidt van de collega’s, met een ‘gedegen en goed uitgevoerd onderzoek’. Het inmiddels gepubliceerde artikel zowel in het Engels als in het Nederlands, beschrijft een onderzoek naar het effect van lage sociaal-economische status op psychosociale problemen bij kleuters van 5 en 6 jaar. De competenties van de arts M&G, met name op het terrein van wetenschap en maatschappelijk handelen, komen vanuit het onderzoek goed tot uiting. Met dergelijk onderzoek zet de Laat het vakgebied goed op de kaart!

Alle aios die de 2e fase hebben afgerond kunnen een product van de 2e fase opleiding indienen. Dit moet een product zijn waar zij zelf trots op zijn en waarvan zij het gevoel hebben dat dit bijdraagt aan de ontwikkeling van het werkveld. In de opleiding worden aan verschillende grote opdrachten gewerkt; de aios maakt op basis van een beleid- en krachtenveld analyse een strategisch advies voor een specifiek gezondheidsprobleem (vanuit de module Strategie en Beleid in de publieke gezondheid, de aios maakt een implementatieplan voor een vernieuwing in de praktijk en levert een essay over het eigen vakgebied. Daarnaast wordt er gedurende de opleiding een onderzoek opgezet, uitgevoerd dat leidt tot een publicabel artikel. Al met al levert de opleiding dus waardevolle resultaten voor het vakgebied op!

Eerdere prijswinnaars Stimuleringsprijs M&G

  • In 2016 Daisy Ooms ging de prijs naar Daisy Ooms, arts M&G, profiel infectieziektebestrijding bij GGD Kennemerland, voor haar onderzoek naar SOA’s in de regio Kennemerland en de keuze voor een zorgverlener.
  • In 2015 werd de prijs gewonnen door Calixte Veerman, arts M&G, profiel Jeugdgezondheidszorg bij de GGD Amsterdam met haar onderzoek naar samenhang tussen gamen en schoolverzuim.
  • In 2014 won Babette Rump de prijs, arts M&G, profiel infectieziektebestrijding bij GGD regio Utrecht in Zeist. Haar onderzoek was getiteld Project Moleculaire typering: het kan, maar willen we het ook? Daarnaast kreeg Marinus Popeijus een eervolle vermelding.
  • In 2013 is de prijs gewonnen door Judith Klomp, arts infectieziektebestrijding bij GGD Noord- en Oost-Gelderland. Haar onderzoek betrof de kenmerken van handenwasgedrag bij bezoekers van kinderboerderijen.
  • In 2012 is de prijs niet uitgedeeld vanwege het lage aantal artsen dat afstudeerde.
  • In 2011 is de prijs gewonnen door Rendelien Verschoof, Arts M&G, Jeugdgezondheidszorg. Zij schreef een strategisch advies voor MRSA aanpak vanuit de Thuiszorg.
  • In 2010 was Gabriella Morroy, arts M&G infectieziektebestrijding, de gelukkige met haar wetenschappelijk onderzoek op gebied van Q-koorts.