030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

“Preventieakkoord historische stap op weg naar Rookvrije Generatie”

Datum: 23 nov '18

Drie grote gezondheidsfondsen, verenigd in de Alliantie Nederland Rookvrij, zetten handtekening

Preventieakkoord historische stap op weg naar Rookvrije Generatie”Met de plannen voor tabaksontmoediging in het vandaag gepresenteerde Preventieakkoord komt een Rookvrije Generatie steeds dichterbij. De Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds, die samenwerken in de Alliantie Nederland Rookvrij, zijn dan ook blij. “Hiermee zetten wij een historische stap naar een generatie kinderen die opgroeit zonder de schadelijke effecten van tabak,” zegt Floris Italianer, directeur Hartstichting en voorzitter van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Het akkoord tussen de overheid en maatschappelijke partners bevat afspraken die de Rookvrije Generatie dichterbij brengen. Dit gebeurt enerzijds door maatregelen en activiteiten die roken minder aantrekkelijk en zichtbaar maken, en anderzijds door verbeterde hulp bij het stoppen met roken. Concreet gaat het dan om rookvrije omgevingen waar kinderen komen (van rookvrije zwangerschap tot rookvrije sportvelden, schoolpleinen en speelplekken), beperkingen van marketing en verkoop van tabak, een verhoogde prijs van tabak, meer hulp bij het stoppen met roken en doorlopende bewustwordings- en stopcampagnes. In de Alliantie Nederland Rookvrij werken patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, gemeenten, sportverenigingen en -bonden, bedrijven, maatschappelijke organisaties, de Rijksoverheid en de NSPOH samen aan een gezonder Nederland.

Italianer: “Hiermee luiden wij een nieuw tijdperk in: een samenleving waarin kinderen rookvrij opgroeien, zonder blootstelling aan tabaksrook of de verleiding om zelf te gaan roken. Wij hebben er vertrouwen in dat ook de Tweede Kamer dit breed gedragen akkoord omarmt. Dit is waar Nederland om vraagt.”

Groot draagvlak

Ruim 8 op de 10 Nederlanders willen dat plekken waar kinderen sporten, spelen en naar school gaan rookvrij worden. Een groeiend aantal gemeenten, scholen, sportclubs, speeltuinen en bedrijven zet zich hier voor in. Daarnaast wil een ruime meerderheid van de Nederlanders (84%) dat de overheid maatregelen neemt om kinderen te beschermen tegen de verleidingen van tabaksproducten. [1]

“Dat is niet voor niets,” zegt Italianer, die met de overheid en andere partijen onderhandelde over het Preventieakkoord. “Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. Dat is voor iedereen onacceptabel, of je nou zelf rookt of niet. Niemand wil dat kinderen gaan roken.”

Integrale aanpak

Jaarlijks overlijden in Nederland zo’n 20.000 mensen aan de gevolgen van tabak. Daarmee is tabak de grootste vermijdbare doodsoorzaak in ons land. “Dit akkoord is een mooi beginpunt om daar een einde aan te maken en ervoor te zorgen dat in Nederland geen kind meer begint met roken. Als tekenende partijen hebben we elkaar gevonden in de ambitie om te komen tot een Rookvrije Generatie. We zullen er alles aan doen om de doelstellingen als maatschappelijke partijen te gaan realiseren en zullen de voortgang nauwgezet monitoren. Indien nodig maken we ons hard voor aangescherpte maatregelen en maatschappelijke actie”, aldus Italianer. De gezondheidsfondsen benadrukken daarom het belang van het in zijn geheel uitvoeren van de afspraken voor tabaksontmoediging in het Preventieakkoord. De belangrijkste maatregelen worden in de bijlage uitgelegd. Alleen een volledig pakket aan maatregelen (zie bijlage) kan ervoor zorgen dat in 2040 geen enkel kind meer rookt of ooit gaat roken.

De beweging ‘op weg naar een Rookvrije Generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen werken we toe naar een samenleving waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Dat lukt als we samen het goede voorbeeld geven en de omgevingen waar kinderen komen rookvrij maken. Iedereen kan iets doen. Zo gaan we samen op weg naar een Rookvrije Generatie.

[1] Onderzoek uit mei 2018, uitgevoerd door Kantar Public, in opdracht van KWF Kankerbestrijding. Noot voor de redactie, niet voor publicatie: Voor meer informatie, foto of videomateriaal en/of interviewverzoeken neemt u contact op met de afdeling persvoorlichting van de Hartstichting via 06 – 40 12 12 46 of pers@hartstichting.nl.