030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

De opleidingen Forensische Geneeskunde

Profielopleiding binnen Maatschappij & Gezondheid

De NSPOH is door de KNMG erkend voor de opleidingen binnen het domein van de Arts Maatschappij & Gezondheid en daarbinnen ook voor de 2-jarige profielopleiding Forensische Geneeskunde. Dit is een opleiding waarbij het instituutsonderwijs samenhangt met een gedegen praktijkopleiding. Deze opleiding voldoet aan het registratievereiste in de Wet op de Lijkbezorging.

De NSPOH is bezig om de inhoud van de profielopleiding Forensische Geneeskunde te verbeteren en aan te passen aan de nieuwe ontwikkelingen. Dit geldt zowel voor de praktijk- als de instituutsopleiding. Deze aanpassingen worden uitgevoerd in samenspraak met het FMG, die de kaders van de opleiding definieert. Uiteraard denken alle veldpartijen mee met deze ontwikkelingen via de profielcommissie Forensische Geneeskunde.

Momenteel is het Forensisch Medisch Genootschap (FMG) in gesprek met het CGS over de mogelijkheden voor een 3-jarige profielopleiding Forensische Geneeskunde die buiten het domein Maatschappij & Gezondheid valt, maar binnen de sociale geneeskunde.
Zodra duidelijk wordt onder welk model de nieuwe opleiding wordt ondergebracht -ofwel een eigenstandig 3-jarig profiel ofwel een 2-jarig profiel als 1e fase van de opleiding M&G – kunnen we het nieuwe opleidingsplan verder uitwerken. We verwachten dan ook in 2018 van start te kunnen gaan met de vernieuwde opleiding Forensische Geneeskunde.

Basisopleiding (8 modules) en het register van Forensisch Medisch Genootschap

De NSPOH biedt, naast de bestaande profielopleiding Forensische Geneeskunde, een basisopleiding van 8 onderwijsmodules aan die tot nu toe leidde tot een registratie bij het FMG als forensisch arts.
Opleiding Forensische Geneeskunde NSPOHHet FMG kent een opleidingsregister, gericht op het registratievereiste in de Wet op de Lijkbezorging. Dit opleidingsregister van het FMG zal worden opgeheven per 1 oktober 2017. Hiermee is het in de nabije toekomst ook niet meer mogelijk om in het FMG-register te kunnen worden ingeschreven. Zie ook www.fmg.nl

Nu het opleidingsregister wordt gesloten, zal de NSPOH deze basisopleiding in de huidige vorm in de toekomst niet meer aanbieden. De laatste groep die deze registratie kan verwerven is begin 2017 gestart. Voor alle deelnemers die momenteel bezig zijn met de basisopleiding wordt in onderling overleg gezorgd voor een passende afronding zodat zij zich nog wel kunnen inschrijven in het FMG-register.

Bij- en nascholing Forensische Geneeskunde

De NSPOH ziet zichzelf onverminderd als de aanbieder van onderwijs en opleidingen in de forensische geneeskunde en blijft ook in 2018 uiteraard bij- en nascholing Forensische Geneeskunde. Zo willen we een aantal verdiepende scholingsdagen aanbieden rond actuele thema’s. Daarnaast organiseren we incompany-trajecten voor organisaties binnen de forensische geneeskunde. Zie daarvoor onze website www.nspoh.nl.

We gaan graag in gesprek met onze partners over de ontwikkelingen en de betekenis daarvan voor het opleiden in het werkveld.