030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Eerste postmasteropleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP van start in april 2023

Datum: 12 jan '23

Er is steeds meer vraag naar psychologen op het gebied van Arbeid & Gezondheid. De Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH) start in april 2023 met de eerste postmasteropleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP. Hiermee volgen master afgestudeerden psychologen en geregistreerde Arbeid & Organisatiepsychologen NIP een samenhangende opleiding waarmee zij voldoen aan de scholingseis voor de registratie Psycholoog Arbeid & Gezondheid NIP.

Zij-instroom variant

In april 2023 start de postmasteropleiding voor geregistreerde Arbeid & Organisatiepsychologen NIP. Deze zij-instroomvariant biedt hun de kans in het register Arbeid & Gezondheid te komen, zonder dat zij dingen hoeven leren waar ze al bekwaam in zijn. De zij-instroomvariant beslaat naast supervisie in totaal 214 scholingspunten, waarbij zij kiezen voor scholingsmodulen die bij hen ontbreken om tot het register toegelaten te worden. Het opleidingsprogramma bestaat uit blended onderwijs: een mix van contact- en online onderwijs, met daaromheen voorbereidende activiteiten en huiswerkopdrachten die betrekking hebben op literatuur, casuïstiek, reflectie(s) en zelf te maken (eind)opdrachten. Voor master afgestudeerde psychologen start de opleiding in 2024.

Over het beroep

Een psycholoog Arbeid en Gezondheid NIP bevordert het welzijn en de gezondheid binnen arbeidssituaties. Zij hebben specifieke kennis en deskundigheid over het begeleiden en behandelen van werkenden die (dreigen) uit (te) vallen, over psychische gezondheid en het herstel van werkfunctioneren. Ook adviseren zij hoe uitval het beste voorkomen kan worden op individueel-, team en organisatieniveau. Het werkterrein overlapt in beperkte mate met de Arbeid & Organisatiepsycholoog (voornamelijk advisering op team- en organisatieniveau) en de GZ-psycholoog (diagnostiek en behandeling van psychische klachten vaak buiten de werkcontext).

Voor meer informatie ga naar de eerste postmasteropleiding Arbeid & Gezondheidspsycholoog NIP of de website van het NIP. Of stuur een mail naar opleider/adviseur Daphne Metsemakers d.metsemakers@nspoh.nl.