030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

De arts die ervoor zorgt dat onze maatschappij blijft werken

Datum: 10 sep '20

Meer dan ooit zien we hoe belangrijk een gezond en vitaal werkend Nederland is. Bedrijfsartsen en verzekeringsartsen dragen hier, ieder op hun eigen manier, dagelijks aan bij. Ze zorgen er letterlijk en figuurlijk voor dat onze maatschappij blijft werken. Toch weten jonge geneeskundestudenten vaak maar weinig van deze specialismen. Dat is zonde, vinden bedrijfsartsen, verzekeringsartsen en artsen in opleiding binnen het domein arbeid en gezondheid. ‘Het is een werkveld waarin je heel veel kunt betekenen. Voor individuele mensen, maar ook voor bedrijven en voor de maatschappij.’

Tijdens de geneeskundestudie is er veel aandacht voor vakken binnen de klinische geneeskunde. De sociale geneeskunde blijft daarin achter. Een gemiste kans, vinden de jonge artsen in opleiding Lisette Hubens (aios verzekeringsgeneeskunde) en Boyd Thijssens (aios bedrijfsgeneeskunde). ‘Het is een fantastisch vak, nog veel te onbekend’, vertelt Lisette. Ook Boyd pleit ervoor om studenten beter te informeren over het vak. ‘Ik hoop dat meer mensen de mogelijkheid krijgen om te zien wat voor moois het vak te bieden heeft.’

Arbeid en gezondheid

Artsen in het domein arbeid en gezondheid kunnen en mogen – als enigen – de klachten van werkende mensen medisch duiden. Op zoek naar oorzaken en oplossingen kijken ze zowel naar de werk- als de privéomgeving van werkenden. ‘Het vak vraagt om medische kennis en om kennis van psychosociale aspecten’, vertelt adviseur verzekeringsarts Heefan Cheung. Bedrijfsarts Tessa Kouwenhoven-Pasmooij voegt toe: ‘Gezondheid is het grootste goed en voor velen staat werk met stip op twee. Ze beïnvloeden elkaar ook: werk is belangrijk om je gezond te voelen, en de mate van gezondheid bepaalt weer in hoeverre je het werk kan uitvoeren’. Ook Heefan ziet dagelijks wat werk betekent voor mensen. ‘Mensen die thuiszitten geven vaak aan dat ze iets willen doen, ze willen bijdragen aan de maatschappij. Wij kunnen hen op weg helpen en ervoor zorgen dat ze ook de (financiële) ruimte krijgen om hieraan te werken.

Patiënt achter de ziekte

Voor Lisette is het vooral het contact met de patiënt áchter de ziekte wat haar zo aanspreekt in het vak. Ze kwam tot dit besef toen ze werkte als anios cardiologie. ‘Ik heb eerst biomedische wetenschappen gestudeerd en veel onderzoek gedaan naar het hart. Dat vond ik fantastisch.’ Toen ze daarna geneeskunde ging studeren, bleef ze onderzoek doen naar het hart en ging ze na haar afstuderen als anios cardiologie aan de slag. ‘Op een gegeven moment lag er een man op zaal met zeer ernstig hartfalen. Hij was niet therapietrouw, tot hij op een gegeven moment maatjes werd met zijn buurman. Toen begon hij zijn pillen wel goed te nemen. Het contact met zijn buurman had een therapeutisch effect. Ik besefte hoeveel invloed de omgeving van de patiënt heeft op ziekte en herstel. Daar wilde ik meer van weten.’ Het was, achteraf, de eerste stap naar een carrière in het domein arbeid en gezondheid.

Oog voor alle aspecten

Ook Boyd werd verrast door de praktijk. ‘Ik wist zeker dat ik orthopeed zou worden.’ Totdat hij, na jarenlang studeren, op de orthopedie-afdeling mocht rondlopen. ‘Ik kwam erachter dat het toch niet bij mij paste.’ De coschappen waar hij vooraf weinig van verwachtte, zoals psychiatrie en huisartsengeneeskunde, verrasten hem juist positief. ‘Je leert mensen kennen en je kijkt niet alleen naar het menselijk functioneren op medisch vlak, maar neemt ook psychologische en sociale factoren mee. Het draagt allemaal bij aan de gezondheid van mensen.’ Inmiddels is hij in opleiding tot bedrijfsarts.

Verdiepingsmogelijkheden

Als verzekeringsarts en bedrijfsarts ben je geen superspecialist op één gebied of orgaan, maar breng je de hele mens in kaart. ‘Tegelijkertijd’, vult Tessa aan, ‘kun je jezelf wel degelijk verder specialiseren in innovatie of onderzoek. Het domein arbeid en gezondheid biedt echt heel veel verdiepingsmogelijkheden.’

Meer horen van Tessa Kouwenhoven-Pasmooij, Heefan Cheung, Boyd Thijssens en Lisette Hubens? Ga naar www.deanderedokter.nl of beluister de podcast De andere dokter op Spotify of Soundcloud. Het platform De andere dokter wil jonge geneeskundestudenten informeren en inspireren over de carrièremogelijkheden in het domein arbeid en gezondheid. Een initiatief van de NVVG, NVAB, OVAL, KoM, UWV, De Geneeskundestudent, IOSG, NSPOH en SGBO. Mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit artikel verscheen in MEDISCH CONTACT 37 | 10 SEPTEMBER 2020 | pag 42-43.