030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Oratie prof. Brouwers – hoogleraar Psychische Gezondheid en Duurzame Inzetbaarheid in Arbeid

Datum: 1 jun '21

Vrijdag 28 mei 2021 hield prof. dr. Evelien P. M. Brouwers haar inaugurele rede, getiteld: “Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid: je gaat het pas zien als je het door hebt“. Hierbij de pdf van de oratie en de opname.

In haar oratie ging zij in op de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van ‘psychisch onwelbevinden’. De NSPOH feliciteert Evelien met het uitspreken van haar oratie en kijkt uit naar een prettige voortzetting van de samenwerking. Het opleidingsinstituut zal zich via scholing en opleidingen van professionals in het veld van Arbeid & Gezondheid blijven inzetten voor verdere bevordering van ‘Psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid’ van werkenden.

Evelien Brouwers is per 1 oktober 2019 benoemd tot bijzonder hoogleraar psychische gezondheid en duurzame inzetbaarheid in arbeid aan Tilburg University. Zij volgt prof. dr. Jac van der Klink op, die met emeritaat is gegaan. De leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. De leerstoel wordt mogelijk gemaakt door NSPOH, Ascender, Transvorm en HumanTotalCare.

Psychisch ‘onwelbevinden’

De centrale focus van de leerstoel ligt bij de vraag wat er nodig is om mensen duurzaam en vitaal aan het werk te helpen en houden, vooral wanneer er sprake is van psychische problemen of psychisch ‘onwelbevinden’. Het onderzoek handelt over wat werknemers ‘van waarde’ vinden voor hun welzijn, wat hun keuzemogelijkheden zijn om deze waarden te realiseren, en over hoe persoonlijke- en of omgevingsconversiefactoren de realisatie van deze ‘capabilities’ belemmert of juist mogelijk maken. Met Evelien zal de focus nog explicieter liggen op de implementatie van nieuwe kennis over conversiefactoren en duurzame inzetbaarheid in organisaties, in trainingen en onderwijs en in advisering aan werkgevers en werknemers.

Dr. Evelien Brouwers (Eindhoven, 1970) behaalde in de periode 1990-1995 haar masterdiploma zowel in de klinische als sociale psychologie aan de Universiteit Leiden (beide cum laude). Daarna werkte ze bij de Depressie Stichting (1996), als promovenda aan Tilburg University (1997-2001) en als postdoc onderzoeker bij NIVEL (2001-2005). Daarna ging ze opnieuw bij Tilburg University aan de slag als docent/senior onderzoeker en per 1 oktober 2019 dus als hoogleraar. Evelien was sinds 2006 onder meer lid van het managementteam van Tranzo (2006-2016), coördinator bij de Academische Werkplaats Geestdrift (2006-nu), coördinator Academische Werkplaats Arbeid en Gezondheid (2015-nu) en was voorzitter van de commissie die de landelijke richtlijn ‘psychische problemen’ voor bedrijfsartsen recent heeft herzien, in opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB). Evelien haalde bijna 2 miljoen euro aan fondsen binnen voor haar onderzoek. Ze heeft ruim 80 internationale en nationale publicaties op haar naam staan.