030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Updates coronavirus

Datum: 18 feb '22

Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt; het laatste nieuws staat bovenaan.

NSPOH - onderwijs na de zomer

Update 18 februari 2022

Goed nieuws, Nederland gaat stapsgewijs weer open! Voor de onderwijsactiviteiten van de NSPOH betekent dit het volgende:

 • Bij fysiek onderwijs vervalt vanaf 25 februari de 1,5 meter maatregel en is het niet langer verplicht om bij verplaatsing een mondkapje te dragen;
 • We gebruiken onze ervaringen van de afgelopen 2 jaren en blijven de komende periode online en fysiek onderwijs combineren.

***

Update 19 december: geen fysiek onderwijs t/m 14 januari 2022

Op zaterdagavond 18 december heeft er weer een persconferentie over het coronavirus plaatsgevonden. Vanwege de opmars van de omikronvariant zijn er helaas weer aanvullende maatregelen aangekondigd.

Voor de NSPOH geldt dat vanaf 19 december 2021 t/m 14 januari 2022 er geen fysiek onderwijs plaats vindt.

Daarnaast volgen we vanzelfsprekend de geldende coronamaatregelen van de Rijksoverheid.

***

Update 1 december 2021: anderhalve meter en mondkapje

Op vrijdag 26 november heeft er weer een persconferentie over het coronavirus plaatsgevonden. Helaas zijn er weer aanvullende maatregelen. Aanvullend op de eerdere maatregelen geldt nu ook bij fysiek onderwijs:

 • Houd 1,5 meter afstand.
 • Bij verplaatsen is het dragen van een mondkapje verplicht.

***

Update 15 november 2021: online scholing tot 4 december 2021

Op 12 november 2021 heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden. Wij willen als NSPOH graag meehelpen aan het verder terugdringen van corona. Daarom volgen wij de adviezen van het kabinet. Dit betekent dat onze scholingen de komende drie weken online plaatsvinden. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken.

Wij hopen dat er snel weer meer licht aan de horizon zal zijn en wij ons beleid kunnen versoepelen.

***

Update 9 november 2021

De gezondheid van onze deelnemers, gasten en medewerkers staat te allen tijde voorop. Daarom blijven de meest actuele richtlijnen van de Rijksoverheid leidend voor de activiteiten van de NSPOH.

Op dit moment vindt het onderwijs bij de NSPOH zoveel mogelijk online plaats. Indien de aard van het onderwijs dit niet toelaat wordt hiervan afgeweken.

***

Update 23 september 2021: klassikaal onderwijs zonder 1,5 m afstand

Wij zijn bijzonder blij dat we weer klassikaal les kunnen en mogen geven. Hierbij laten we, in lijn met de huidige maatregelen, de anderhalvemeterafstandsregel los.

Op onze eigen locatie op de Churchilllaan 11 in Utrecht is een coronatoegangsbewijs niet nodig. Indien onderwijs op een externe locatie wordt uitgevoerd kan wel om een coronatoegangsbewijs gevraagd worden. Wij gaan ervan uit dat je je daarvan zelf vergewist en je conformeert aan de richtlijnen van de gastlocatie.

Natuurlijk hebben we ook geleerd van de coronaperiode en geluisterd naar de wensen van onze studenten en docenten. Hieruit komt naar voren dat er ook interessante voordelen zitten aan online onderwijs, voor alle partijen. Per opleiding kijken we naar de ideale mix van lesgeven (vaak een zorgvuldig samengestelde combinatie van klassikaal en online). Indien onderwijs klassikaal wordt uitgevoerd gaan we er vanuit dat je daarbij fysiek aanwezig bent.

De gezondheid van onze deelnemers, gasten en medewerkers staat te allen tijde voorop. Daarom blijven de meest actuele richtlijnen van de Rijksoverheid leidend voor de activiteiten van de NSPOH.

***

Update 26 augustus 2021: met ingang van 1 september fysiek onderwijs binnen de geldende maatregelen

De gezondheid van onze deelnemers, gasten en medewerkers staat te allen tijde voorop. De richtlijnen van het RIVM zijn daarom leidend voor de activiteiten van de NSPOH. Daarbinnen werken we er hard aan om onze deelnemers te blijven ondersteunen in hun professionele en persoonlijke ontwikkeling.

Vanaf 1 september zal er op onze eigen locatie in Utrecht weer beperkt fysiek onderwijs gegeven worden, in een vorm passend bij de huidige situatie. Daarnaast vindt er ook onderwijs plaats op externe locaties. Deze locaties hebben hun eigen coronarichtlijnen. We gaan er van uit dat onze deelnemers deze volgen.

Op onze eigen locatie aan de Churchilllaan in Utrecht hanteren wij de volgende maatregelen:

Ontvangst

 • Bij binnenkomst en vertrek graag je handen desinfecteren bij de desinfectiezuil.

Onderwijsruimtes

 • De onderwijsruimtes worden zo ingericht dat er 1,5 meter afstand tussen de zitplaatsen is.
 • Er zijn ventilatiesystemen aanwezig in de onderwijs- en openbare ruimtes.

Openbare ruimtes

 • In de openbare ruimtes houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Je wordt hierop geattendeerd met stickers en belijning.
 • Ons schoonmaakteam maakt dagelijks alle openbare ruimtes en toiletten schoon. Bij het schoonmaken nemen we ook de deurkrukken, trapleuningen, tafels en knoppen van de koffieautomaat mee.

Lunch

 • De lunch wordt in de vorm van lunchboxen bezorgd en op 1,5 meter afstand genuttigd.

 Medewerkers

 • Onze medewerkers werken volgens een streng protocol met betrekking tot hygiëne- en veiligheidsmaatregelen en ziekteklachten.

Samen zorgen we voor een veilige omgeving

Met de bovenstaande maatregelen doen wij er alles aan om een schone, ruime leer- en werkomgeving te creëren. Wij maken het voor jou mogelijk om 1,5 meter afstand te houden van anderen. Wij vragen echter van al onze gasten ook om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zich te houden aan de door de Rijksoverheid voorgeschreven maatregelen:

 • Regelmatig de handen wassen
 • Niezen en hoesten in de elleboog
 • Gebruik maken van papieren zakdoekjes
 • Geen handen schudden
 • 1,5 meter afstand houden van anderen
 • Thuisblijven en/of testen bij klachten

***

Update 7 juni 2021: online scholing tot 1 juli 2021

Op 28 mei 2021 heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden. De zon gaat weer schijnen! Er is steeds meer mogelijk. Voorlopig houdt de NSPOH vast aan haar beleid om tot 1 juli 2021 de scholingen zoveel mogelijk online plaats te laten vinden. Hoewel de overheid onderwijs op eigen locatie, met inachtneming van de 1,5 m richtlijnen, inmiddels toelaat willen wij met onze deelnemers, docenten en medewerkers geen risico lopen. Op dit moment werken wij aan een plan om na de zomer onze lessen weer op locatie aan te kunnen bieden. Hierover volgt binnenkort meer informatie.

***

Update 25 maart 2021: online scholing tot 1 juli 2021

In navolging van het overheidsbeleid vindt het onderwijs bij de NSPOH tot en met 1 juli 2021 alleen plaats via afstandsonderwijs. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Voor ons opleidingsinstituut is de veiligheid en gezondheid van onze deelnemers, docenten en medewerkers van het grootste belang. Vanzelfsprekend blijven we de ontwikkelingen rondom het coronavirus op de voet volgen.  Zodra er aanleiding is om het beleid aan te passen, wordt dat gecommuniceerd op deze website. Zie voor meer informatie de updates hieronder.

***

Update 28 januari 2021: online scholing tot 1 juli 2021

De maatregelen die nu gelden voor het onderwijs bij de NSPOH worden verlengd tot (tenminste) 1 juli 2021. Onderwijs vindt dus alleen online plaats. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Zodra er aanleiding is om het beleid aan te passen, wordt dat gecommuniceerd op deze website.

***

Update 21 januari: online scholing tot en met 31 maart 2021

De maatregelen die het kabinet op 20 januari heeft afgekondigd geven geen aanleiding om het staande beleid te verruimen. Zie voor meer informatie de updates hieronder.

***

Update 14 januari 2021: online scholing tot en met 31 maart 2021

Vanwege de verlengde lockdown zal de NSPOH het staande beleid voor onderwijs voortzetten t/m 31 maart 2021. Onderwijs vindt dus alleen online plaats. Zodra er aanleiding is om het beleid aan te passen, wordt dat gecommuniceerd op deze website. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Zie voor meer informatie de updates hieronder.

***

Update 15 december 2020: online scholing tot en met maart 2021

Nederland gaat vanaf vandaag t/m dinsdag 19 januari 2021 in lockdown. De persconferentie van 14 december 2020 is voor de NSPOH geen reden om het al eerder ingezette beleid voor onderwijs aan te passen. In elk geval continueren we t/m maart 2021 het beleid dat het onderwijs dus alleen online plaatsvindt. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Zie voor meer informatie de updates hieronder.

De strengere coronamaatregelen treffen ons allemaal. Laten we vooral samen onze schouders eronder blijven zetten. Veiligheid én gezondheid staan bij de NSPOH voorop.

***

Update 9 december 2020: online scholing tot en met maart 2021

Na de persconferentie van 8 december 2020 heeft de NSPOH besloten het staande beleid voor onderwijs voort te zetten gedurende de maanden januari t/m maart 2021. Onderwijs vindt dus alleen online plaats. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Zie voor meer informatie de update hieronder.

***

Update 4 november 2020: online scholing tot en met december

Tijdens de laatste persconferentie (3 november 2020) kondigde het kabinet aan dat de huidige maatregelen worden doorgezet tot in december. Dat betekent dat de NSPOH het huidige coronabeleid handhaaft tot en met december 2020.

Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen vindt ons onderwijs alleen online plaats en worden fysieke bijeenkomsten, voor zover deze nog niet waren omgezet naar online scholing, alsnog aangepast. Bij hoge uitzondering wordt hiervan afgeweken. Hou daarom de roosters op Onderwijs Online goed in de gaten.

We houden vinger aan de pols wanneer fysiek onderwijs weer (meer) mogelijk wordt. We zullen daar dan over berichten.

De strengere coronamaatregelen treffen ons allemaal. Laten we vooral samen onze schouders eronder blijven zetten. Veiligheid én gezondheid staan bij de NSPOH voorop.

***

Update 8 oktober: gebruik van mondkapjes in algemene ruimtes

De NSPOH neemt het volgende advies van de gebouwbeheerder van Churchilllaan 11 in Utrecht over.

Gelet op het feit dat in de centrale hal en liftgebieden op de begane grond van het Nova-building veel ‘passantenverkeer’ is, adviseren je ook in de hal en liften mondkapjes te dragen. Dit is niet verplicht, maar door middel van posters wordt het gebruik van mondkapjes wel geadviseerd en aangemoedigd.
De gebouwbeheerder zorgt voor beschikbaarheid van mondkapjes bij de receptiebalie zodat je hier bij wijze van uitzondering gebruik van kunt maken, mocht je deze zelf niet bij je hebben.

***

Update 29 september 2020: scholing weer vaker online

Naar aanleiding van de persconferentie van maandagavond 28 september 2020 scherpt ook de NSPOH de coronamaatregelen voor het onderwijs aan. Fysieke onderwijsbijeenkomsten worden daarom de komende 5 weken in principe omgezet naar online scholing, tenzij dat echt niet mogelijk is. Hou daarom de roosters op Onderwijs Online goed in de gaten.

We houden vinger aan de pols wanneer fysiek onderwijs weer (meer) mogelijk wordt. We zullen daar dan over berichten. Voor de zekerheid houden we nu een periode van 5 weken aan, omdat we niet de illusie hebben dat over 3 weken alles weer normaal is.

Er ligt een zorgvuldige afweging ten grondslag aan het besluit om bepaald onderwijs fysiek uit te voeren. De groepsgrootte overschrijdt de 30 personen niet en de regio Utrecht mag in- en uitgereisd worden zonder dat iemand in quarantaine moet. De NSPOH heeft op de eigen locatie maatregelen genomen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Ook ziet de NSPOH toe dat op externe locaties waar onderwijs wordt uitgevoerd maatregelen zijn genomen.

De strengere coronamaatregelen treffen ons allemaal. Laten we vooral samen onze schouders eronder blijven zetten. Veiligheid én gezondheid staan bij de NSPOH voorop.

***

Update 28 augustus 2020: locatie coronaproof

Het coronaprotocol voor het onderwijs dat bij de NSPOH op de eigen locatie wordt aangeboden, is terug te vinden op onze digitale leeromgeving.  Daartoe heb je toegang wanneer je bent ingeschreven als deelnemer aan NSPOH onderwijs. Uiteraard beantwoorden ook de externe locaties aan de RIVM voorschriften.

***

Update 20 augustus 2020: waar volg ik onderwijs?

Vanaf 1 september 2020 biedt de NSPOH het onderwijs zoveel mogelijk via afstandsonderwijs aan. Per onderwijsdag wordt bekeken wat mogelijk is. Is de aard van de bijeenkomst zodanig dat deze niet online kan plaatsvinden? Dan bieden we dit fysiek aan. Of bij de NSPOH of op een andere, externe locatie. Zodat we altijd de RIVM-richtlijnen kunnen blijven volgen. Houd je rooster dus goed in de gaten voor de laatste locatie-updates: deze kunnen per onderwijsdag verschillen.

Locatie bij- en nascholing

Het bij- en nascholingsonderwijs vindt online en/of op externe locaties verspreid door het hele land plaats. Wanneer op het moment van jouw inschrijving de onderwijslocatie nog niet bepaald  is, proberen we een locatie te zoeken in de buurt van de bij ons bekende woonplaats van de deelnemers. Uiterlijk vier weken voor de start van een bij- en nascholingsmodule staat de definitieve locatie van de module vermeld op de website.

Heb je toch nog vragen na het lezen van dit bericht? Neem gerust contact met ons op.

***

Update 4 augustus 2020: Wat te doen bij code oranje (of rood) gebieden?

In dit bericht informeren we je over de gevolgen voor jou als deelnemer aan onderwijs als je terugreist vanuit een code oranje (of rood) gebied.

Terugkomst vakantie uit een code oranje (of rood) gebied

De afgelopen periode is het reisadvies van het ministerie van buitenlandse zaken voor een aantal landen, regio’s en plaatsen van code geel naar code oranje omgezet. Denk aan Kroatië, de provincie Antwerpen en Barcelona. Ben je in zo’n gebied op vakantie geweest dan vragen we je de 14 dagen quarantaine in acht te nemen en gedurende deze 14 dagen geen fysiek onderwijs te volgen. Aan het online onderwijs dat in deze periode wordt aangeboden kun je uiteraard wel deelnemen.

Lokale acties van gemeenten

Om drukte tegen te gaan kunnen gemeenten lokaal ‘code oranje’ afkondigen. Dit zijn besluiten die niet door het ministerie van buitenlandse zaken worden uitgevaardigd. In zo’n geval vragen we je de hygiëne richtlijnen van het RIVM zorgvuldig te volgen. Je mag vanuit een dergelijke gemeente wel deelnemen aan fysiek onderwijs, indien je geen klachten hebt.

Heb je toch nog vragen na het lezen van dit bericht? Neem gerust contact met ons op.

***

Update: 2 juli 2020: Onderwijs na de zomer

Starten of verder gaan met je opleiding tijdens de coronamaatregelen zal anders zijn dan in eerdere jaren. We snappen dat je vragen hebt. Hoe zijn de lessen vormgegeven vanaf september? Welke maatregelen er zijn getroffen? Kan er straks nog wel fysiek onderwijs gegeven worden?

Veiligheid én gezondheid staan bij de NSPOH voorop. Voor onze deelnemers, docenten en onze eigen collega’s. We zijn momenteel hard bezig om alle voorbereidingen te treffen zodat jij vanaf september op een veilige manier aan je opleiding kunt beginnen of er mee verder kunt gaan.

We hebben een protocol opgesteld over het organiseren en aanbieden van verantwoord onderwijs tijdens de coronacrisis. We hanteren de RIVM-richtlijnen/protocollen en de verordeningen die de veiligheidsregio’s uitschrijven. Deze zijn en blijven leidend in al onze voorschriften.

Dit mag je na de zomer van ons verwachten:

 • We houden anderhalve meter afstand van elkaar en van deelnemers.
 • We bieden het onderwijs zoveel mogelijk online/op afstand aan.
 • Is de aard van de bijeenkomst zodanig dat deze niet online kan plaatsvinden? Dan bieden we dit fysiek aan. Of bij de NSPOH of op een andere locatie. Zodat we altijd de RIVM-richtlijnen kunnen blijven volgen.
 • We hebben hygiëne hoog in het vaandel. Alle onderwijszalen zijn grondig gereinigd en voorzien van o.a. desinfecterende spray of gel en papieren handdoekjes.
 • Alle etages van het kantoorgebouw van de NSPOH zijn voorzien van looproutes.
 • We blijven zoveel mogelijk thuiswerken.

Heb je toch nog vragen na het lezen van dit artikel? Neem gerust contact met ons op. We zijn op werkdagen te bereiken van 08:30u tot 16:00 uur op nummer 030 – 810 05 00 of per email op info@nspoh.nl.