030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Beheer, sturing en verbetering in de publieke gezondheid – Groep 4 Print

In het kort

Bent je beleidsmaker of beleidsadviseur, projectleider, afdelingsmanager, arts of onderzoeker? Wil je leren hoe je kunt bijdragen aan verbetering, borging en beheer van de publieke gezondheid? Welke partijen daarbij betrokken zijn en wat hun, en jouw, rol is in dit proces? Doe dan deze zevendaagse module en krijg meer grip op de publieke gezondheidszorg.

Wat je leert

Omgaan met de spanningsvelden binnen de publieke gezondheid

Deze basismodule is onderdeel van de Master Public Health en van de medische vervolgopleiding Maatschappij & gezondheid (M&G). Je kunt de module ook volgen als bij- of nascholing.
De publieke gezondheid is bij uitstek een dynamisch werkterrein, dat veel verschillende maatschappelijke activiteiten verbindt. Die zijn allemaal zijn gericht op gezondheidsbescherming, gezondheidsbevordering en ziektepreventie. Gezondheid is het leidend principe in het volksgezondheidsbeleid. In deze module staat het complexe proces van sturing, beheer en verbetering in de publieke gezondheid centraal. Welke partijen zijn daarbij betrokken en wat is hun rol? En wat is jouw eigen rol in dit proces?

Het volksgezondheidbeleid stoelt op drie pijlers:

 1. Publiek bestuur, ofwel de overheid. Doelstelling: de maatschappelijke gezondheidszorg draagt bij aan de volksgezondheid.
 2. Professioneel beheer, ofwel de beroepsgroepen in de publieke gezondheid. Doelstelling: kwaliteitsbewaking en professionele verantwoordelijkheid.
 3. Gezondheidsinstituten, ofwel professionele organisaties in de publieke gezondheidszorg. Doelstelling: continuïteit in beleid bewaren en uitvoeren binnen de eigen organisatie. Daarnaast moeten zij de publieke gezondheidsdoelen van de overheid verwezenlijken.

Elke pijler heeft een eigen visie op het te voeren beleid, de op te stellen doelen en het te gebruiken instrumentarium. In deze module ga je dieper in op de achtergrond en de doelstellingen. Daarnaast leer je omgaan met deze spanningsvelden. Op die manier ontdek je de kracht van competentie-ontwikkeling op je eigen werkterrein.

De verbinding tussen je eigen werk en de inhoud van het programma staat centraal in deze module. Je bereidt een casus voor vanuit je eigen werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomsten oefen je met het toepassen van kennis en vaardigheden uit die casus. Je sluit de module af met een essay daarover. Daarin beschrijf je welke verbeteringen er mogelijk zijn en hoe die kunnen worden gerealiseerd en geborgd.

Na afloop van deze zevendaagse module:

 • heb je kennisgemaakt met beleidsprincipes en sturingsinstrumenten in de publieke gezondheidszorg.
 • kun je hierop reflecteren, een visie ontwikkelen en een kritisch oordeel vormen.
 • kun je rekening houden met nieuwe ontwikkelingen en daaruit voortvloeiende verschuiving van taken en doelen.
 • weet je wat de consequenties zijn voor professionals en organisaties, nu naast curatie en zorg steeds meer aandacht is voor preventie.
 • heb je inzicht in de dilemma’s en spanningsvelden vanuit het governance perspectief. Daardoor kun je omgaan met tegengestelde visies of beleidsprincipes in je eigen werkomgeving.
 • heb je inzicht in mogelijkheden en beperkingen van kwaliteitsmeting en borging van processen en leert je daarbij de juiste instrumenten gebruiken.
 • heb je kennis gemaakt met onderzoeks- en stimuleringsprogramma’s en hoe die kunnen bijdragen aan verbetering van de volksgezondheid en vernieuwing in de maatschappelijke gezondheidszorg.

Docenten

Het onderwijs wordt onder andere verzorgd door:

 • Prof. dr. Niek Klazinga, hoogleraar Sociale Geneeskunde, AMC-UvA en OESO
 • Dr. Thomas Plochg, AMC-UvA, NPHF Federatie voor gezondheid
 • dr. Pieterjan van Delden, AEF en TIAS, Universiteit van Tilburg

Voor wie

(Aankomend) leidinggevenden, beleidsadviseurs, projectleiders en artsen die werken in de publieke gezondheid: bij GGD’s, bij zorgverzekeraars, in thuiszorginstellingen, ROS’en, universiteiten, onderzoeks- of kennisinstituten, in het bedrijfsleven, etc.

Toelatingseisen

Je hebt een academisch werk- en denkniveau en tenminste 3 jaar werkervaring

Accreditatie

Deze module is geaccrediteerd voor 40 punten. Dit is minder punten dan de daadwerkelijke contacturen maar de accrediterende instellingen hebben bepaald dat modules niet meer dan 40 accreditatiepunten mogen ontvangen.

Ervaringen

Score in eerdere evaluatie: in 2022 waardeerden deelnemers deze module met een 8,5.

Rooster

Datum Starttijd Eindtijd Onderwerp Locatie

Incompany

Het kan zijn dat je een volledige afdeling wilt laten bijscholen. Of je wilt heel specifieke vaardigheden aanleren. In die gevallen biedt incompany onderwijs uitkomst. Lees verder over onze scholing op maat.