030 810 05 00

Of stuur ons een e-mail

Menu

Angarath van der Zee promoveert op postnatale depressie

Datum: 7 apr '21

Op vrijdag 9 april 2021 promoveert onze collega Angarath van der Zee, jeugdarts en opleider/adviseur bij de NSPOH. Om 14.30 uur zal zij haar proefschrift verdedigen, getiteld: Investing in Maternal and Infant Mental Health. Geïnteresseerden kunnen de plechtigheid volgen via een live stream van de Universiteit Twente. Het proefschrift is te downloaden vanaf postup.nl. Zie ook het uitgebreide persbericht op de website van de Universiteit Twente.

Het onderzoek over het verbeteren van zorg voor kwetsbare kinderen voerde Angarath uit binnen de Academische Werkplaats Jeugd Twente. Zij onderzocht of het effectief is om in de setting van de jeugdgezondheidszorg te screenen op een depressie na de bevalling, en of de mogelijkheden zijn verkend om de screening ook te richten op angstklachten.

Veel te winnen door vroege signalering depressie na de bevalling

Een depressie na de bevalling komt bij ongeveer 1 op de 10 vrouwen voor. Zo’n depressie heeft veel impact op de moeder, maar kan ook gevolgen hebben voor de ontwikkeling van het kind. Het is daarom belangrijk om een mogelijke depressie in een vroeg stadium te signaleren. Voor net bevallen moeders is het vaak niet makkelijk om te praten over hun depressieve klachten, en ook zorgprofessionals signaleren dergelijke depressies vaak niet. Angarath zegt over verbetering van deze signalering door de jeugdgezondheidszorg: “Mijn onderzoek wijst uit dat er veel te winnen valt door vroegtijdige signalering door de JGZ. Screening leidt tot een afname van depressieve klachten en verbetert het vertrouwen in de eigen opvoedingsvaardigheden bij moeders. Dit betekent winst voor moeder, kind en ook de maatschappij, gezien de impact van een depressie na de bevalling op ziekteverzuim en zorggebruik.”

De NSPOH feliciteert Angarath met haar promotie. Sinds 2021 is Angarath als opleider werkzaam bij ons opleidingsinstituut waar ze postdoctoraal onderwijs geeft aan aios Maatschappij en Gezondheid, en aios bedrijfs- en verzekeringsgeneeskunde en deze artsen in opleiding begeleidt bij hun wetenschappelijk onderzoek.